Vanaf het 4 e /5 e levensjaar gaan de meeste kinderen in woorden denken. Zo’n 5 tot 10 % van alle kinderen blijft in beelden denken. Deze kinderen krijgen vaak problemen op school omdat de lesstof niet aansluit op hun manier van leren. Ze krijgen al snel een stempel als dyslect of adhd opgedrukt. Terwijl deze kinderen met de juiste handvaten goed mee kunnen komen op school. Een beelddenker kan wel tot 2000 beelden per minuut kunnen ‘denken’. Mensen die in woorden denken, denken in slechts 150 woorden per minuut. De beelddenker heeft daarom grote moeite om al die 2000 beelden om te zetten in de juiste woorden. Hierdoor is hun verwerkingssnelheid een stuk langzamer en kunnen er leesproblemen ontstaan. Doordat deze beelddenker vooral in beelden denkt, ondervindt hij ook vaak automatiseringsproblemen. Denk hierbij aan: keersommen, plus- en minsommen, klokkijken, breuken en percentages. Om een duidelijker inzicht te krijgen wat de kenmerken zijn van een beelddenker, heb ik er hier een paar op gesomd:

·         Leerproblemen ( taal, rekenen)

·         Zwakke articulatie

·         Struikelen over woorden

·         Luisteren met een half oor

·         Moeite met verwerken van mondelinge opdrachten

·         Woordvindingsproblemen ( je weet wel, dinges etc)

·         Grote gedachtegangen in verhalen

·         Verhoogd ongeluksvatbaar

·         Slecht tijdsbesef

·         Links/rechts verwarren

·         Concentratieproblemen

·         Rijke fantasie

·         Chaotisch

·         Fonetisch schrijven

·         Letters en cijfers spiegelen

·         Automatiseringsproblemen

·         Creatief

·         Probleemoplossend

Dit zijn slechts enkele kenmerken. Mocht u meer willen weten? Aarzel dan niet en neem dan
gerust contact met mij op.